Tota l'escola participa en un projecte interdisciplinar que promou l'educació emocional, el treball en valors i la competència social. Per aconseguir-ho s'implica tota la comunitat educativa: famílies, mestres, alumnes, barri...