La revista de l'escola és anual i s'anomena A la vora del Güell. S'hi fa un resum de les actuacions més rellevants de l'escola com projectes educatius, sortides pedagògiques, activitats d'aula, festes, etc. Hi apareixen aportacions d'alumnes, entrevistes, articles d'interès...